چرا آژانسی

راحت آژانس بگیرید

راحت آژانس بگیرید

در هر موقع از شبانه‌روز و در هر کجای شهر تهران می توانید با یک کلیک آژانس بگیرید.

امن سفر کنید

امن سفر کنید

تمامی سفیران زمانی مجوز رانندگی در سیستم آژانسی را می‌گیرند که از برگه آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوءپیشینه کیفری، آدرس منزل و مسایل هویتی و شناسنامه‌ایی آن سفیر کاملا در سیستم ثبت می شود

کیفیت متمایز

کیفیت متمایز

سفیران آژانسی قبل از شروع به فعالیت توسط تیم مجرب ما آموزش های لازم در نحوه برخورد با مسافران، نحوه رانندگی و استفاده از سیستم را دیده اند، لذا شما با مشکلی روبه رو نخواهید شد.

قیمت اقتصادی

قیمت اقتصادی

در سیستم آژانسی قیمت ها به نحوی محاسبه می شوند که علاوه بر رضایت سفیر و مسافر، قیمت سفرها اقتصادی‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشند.

اپلیکیشن آژانسی

اپلیکیشن آژانسی

. راحت آژانس بگیرید در هر موقع از شبانه‌روز و در هر کجای شهر تهران می توانید با یک کلیک آژانس بگیرید. 2. امن سفر کنید تمامی سفیران زمانی مجوز رانندگی در سیستم آژانسی را می‌گیرند که از برگه آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوءپیشینه کیفری، آدرس منزل و مسایل هویتی و شناسنامه‌ایی آن سفیر کاملا در سیستم ثبت می شود و در صورت بروز مشکل دسترسی سریع به اطلاعات سفیران وجود دارد. 3. کیفیت متمایز سفیران آژانسی قبل از شروع به فعالیت توسط تیم مجرب ما آموزش های لازم در نحوه برخورد با مسافران، نحوه رانندگی و استفاده از سیستم را دیده اند، لذا شما با مشکلی روبه رو نخواهید شد. 4. قیمت اقتصادی در سیستم آژانسی قیمت ها به نحوی محاسبه می شوند که علاوه بر رضایت سفیر و مسافر، قیمت سفرها اقتصادی‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشند.